Drvene žaluzine sa fiksnom lamelom

Žaluzine se rade od drveta smrče ili jele, vlažnosti 12 + – 2%. Kvalitet drveta odgovara DIN 68 360 – prve klase za proizvodnju građevinske stolarije. Kod žaluzine sa fiksnim lamelama okvir krila je poprečnog presjeka 30/70 mm. Presjek lamela je 10/40 mm . Ljepilo je vodootporno. Svi drveni dijelovi su zaštićeni impregnacijskim fungicidno insekticidnim sredstvima.