Drvene žaluzine sa fiksnom lamelom

Žaluzine se rade od drveta smrče ili jele, vlažnosti 12 + – 2%. Kvalitet drveta odgovara DIN 68 360 – prve klase za proizvodnju građevinske stolarije. Kod žaluzine sa fiksnim lamelama okvir krila je poprečnog presjeka 30/70 mm. Presjek lamela je 10/40 mm . Ljepilo je vodootporno. Svi drveni dijelovi su zaštićeni impregnacijskim fungicidno insekticidnim sredstvima. Okovi su mesingano pasivizirani Jadro 100. Na poseban zahtjev kupca na žaluzine montiramo okove Jadro 200 ili Fentro crne boje.