Možda ste do sada vidjeli samo na filmu, ali brava na otisak prsta je postala dostupna i za vaš dom. Izgubljeni ili zaboravljeni ključevi sada su stvar prošlosti, više nećete brinuti da li djeca imaju ključeve ili zvati vatrogasce, kako bi ušli u vlastitu kuću.

pirnar prst

Šta je biometrijski čitač otiska prsta?

Biometrijska identifikacija predstavlja individualno tretiranje ljudskih tjelesnih obilježja ili karakteristika ponašanja. U biometrijske podatke ubrajamo boju glasa, način hoda, karakteristike lica, uzorak šarenice, otisak dlanova i prstiju, na osnovu čega provjeravamo identitet pojedinca. Istraživanja su pokazala da je najpouzdaniji način provjeravanje na osnovu otisaka prstiju. Čitač otisaka prstiju je uređaj za otključavanje vrata pomoću otiska prsta i nepogrešiv je sastavni dio ulaznih vrata vrhunskog kvaliteta. Sadrži najnoviju tehnologiju te vrste i rezultat je višegodišnjeg iskustva s područja biometrije.

Kako funkcioniše?

Upotreba je vrlo jednostavna. Ugrađeni su senzori na povlačenje, preko kojih povlačimo prst. Nakon što je prst prepoznat, za 1 do 2 sekunde vrata se otvaraju. Prva 3 otiska prsta koja se učitavaju u uređaj su generalni otisci prsta. Generalni otisci prsta služe za administraciju sistema. Preko generalnih otisaka prstiju unosimo ostale korisnike.

Complanare detalj

Sigurnost na prvom mjestu!

Na svijetu postoji 6 milijardi ljudi, isto toliko imamo i otisaka prstiju. Ovaj sistem ne pohranjuje sliku otiska prsta, već automatski skenirani otisak pretvara u matematički kod. Iz tog razloga nemoguće ga je zloupotrijebiti. Zahvaljujući biometrijskoj ili numeričkoj kontroli pristupa spriječava se zaključavanje vrata i nemogućnost ulaska.

Šta ako nemate povjerenja u otisak prsta?

Ako ste jedan od onih ljudi koji nemaju povjerenja u otisak prsta uvijek možete koristiti otvaranje pomoću daljinskog upravljača ili numeričke tastature, unošenjem odgovarajućeg koda.

Fagus ulazna vrata sa biometrijskim čitačem otiska prsta

Omogućavaju udoban pristup zahvaljujući biometrijskom prepoznavanju otiska prsta odnosno tastature sa PIN kodom. Ovaj sistem je moguće ugraditi na sve modele naših ulaznih vrata. Preporučujemo ih za ugradnju u stambene objekte, bolnice i advokatske kancelarije.

 UV Complanare obloga

Kako do nas?

mapa

Kontakt

Tel +387 51 320 132
Fax +387 51 301 764
info@fagushaus.biz