Ugradnja prozora uz maksimalnu uštedu energije – RAL ugradnja

You are currently viewing Ugradnja prozora uz maksimalnu uštedu energije – RAL ugradnja

Postoje tri vrste ugradnje, standardna (pomoću turbo vijaka i pur pjene), sa slijepim štokom i RAL ugradnja. Za ugradnju energetski efikasnih proizvoda preporučujemo RAL ugradnju. U nastavku teksta detaljno ćemo vas upoznati sa ovim sistemom ugradnje.

Energija koju gubimo kroz prozore i vrata košta. Ukupna energija koju troše domaćinstva i zgrade višestruko prelazi potrošnju energije u industriji, a od ukupne energije koju potrošimo 70 % odlazi na grijanje i hlađenje stambenih i radnih prostora.

Zamjena starih prozora

Kako dolazi do gubitka energije?

Prozori se prave od materijala koji su odlični izolatori. Kako onda dolazi do gubitka energije? Odgovor je – DIFUZIJOM VODENE PARE!

Difuzija vodene pare je kretanje vodene pare kroz konstrukciju i to od strane sa većim pritiskom prema strani sa manjim pritiskom vodene pare. Težnja je da se izjednače pritisci. Brzina kretanja vodene pare zavisi od razlike u temperaturi unutrašnjeg i vanjskog prostora. Razlika temperature je najveća na samom prozoru. Ako je neizolovana, najveća razlika temperature javlja se na fugi oko prozora, gdje često zbog neadekvatno izvedenog spoja dolazi do velike koncentracije vlage koja u vidu vodene pare dolazi iz prostora u kojem boravimo. Preračunato, u takvoj fugi, dužine 1m i širine samo 1mm, za 24h sakupi se 0,3l vode!

Sami možete preračunati koliko se vlage zadržava u vašim zidovima, na osnovu dužine fuga oko prozora.   

Dužina fuga (m’) x 0,3l vode = količina vlage u zidovima (l)

Ugradnja prozora uz maksimalnu uštedu energije – RAL ugradnja

Kako spriječiti difuziju vodene pare?

Pravilnom ugradnjom prozora, na način koji onemogućava nepotrebnu difuziju vodene pare, koja sa sobom odnosi energiju ali i dovodi do pojave takozvanog „kondenza” – kondenzacije vodene pare na mjestima sa slabijom izolacijom i stvaranja buđi. RAL montaža upravo cilja na uštedu energije koju para iznosi iz zatvorenog prostora, kako bi se spriječile negativne posljedice pojave vlage.

Kako dolazi do kondenzacije vodene pare?

Linije izoterme su zamišljene linije koje spajaju tačke sa istim temperaturama. Najbitnija izoterma je izoterma temperature od 9,3 °C što je vrijednost na kojoj se vlaga iz vazduha kondenzuje i stvara rosu. To je tačka rošenja. Glavni zadatak RAL ugradnje je da drži kritične linije izoterme sa spoljne strane prozora i neće doći do kondenzacije. To znači da unutrašnja strana prozora bude iznad temperature tačke rošenja.

Pravilnom montažom držimo kritične linije izoterme sa spoljne strane prozora sprečavajući time kondenzaciju na staklu. Takođe, naše fuge su dobro izolovane tako da nema gubitka energije usljed difuzije vodene pare.

Ugradnja prozora uz maksimalnu uštedu energije – RAL ugradnja

Osnovne smjernice RAL ugradnje:

  • Spoljašna fuga je vodonepropusna i paropropusna (ako bi se eventualno pojavio kondenzat u izolacionom sloju, treba ostaviti mogućnost da može da ispari prema atmosferi). Ukoliko bi spoljašnji sloj zaptili paronepropusno, kondenzat bi ulazio u konstrukciju.
  • Zvučna i toplotna izolacija – centralni izolacioni sloj (PUR pjena) mora ostati suv.
  • Unutrašnja fuga je vodonepropusna i paronepropusna (naročito sa unutrašnje strane treba spriječiti difuziju toplog i vlažnog vazduha iz prostorije ka vani). Postižu se znatne uštede u troškovima grijanja objekta.

Dvije su opcije kako izvesti RAL ugradnju stolarije:

  • Prva opcija je da se na štok prije same montaže zaljepe vanjske i unutarnje RAL trake kako bi se nakon montaže u zidarskom otvoru trake zaljepile na špalete. U tom slučaju trake čuvaju pur-pjenu od propadanja.
  • Druga opcija je da se na štok prije montaže zaljepi eksandirajuća traka (po cijeloj širini štoka), koja će nakon cca 30min od montaže ekspandirati i popuniti međuprostor između zida i stolarije. Ta traka zamjenjuje pur pjenu i RAL trake, te se najčešće koristi kod rekonstrukcije objekta (gdje špalete nisu obrađene nakon demontaže stare stolarije).

RAL ugradnja štedi Vaš novac!

Veoma je važno da prilikom ugradnje stolarije na građevinskom objektu budu ispoštovani svi propisani standardi jer svaka naknadna sanacija objekta košta mnogo više.

Kvalitetna ugradnja je trajno rješenje i pruža potpuni komfor i uštedu. Najbolje da ugradnju svoje stolarije prepustite stručnjacima i time obezbedite njenu dugovječnost i maksimalnu funkcionalnost. Kontaktirajte nas i mi ćemo vam dati sve potrebne savete koji se tiču RAL ugradnje.