Smjer otvaranja

Smjer otvaranja ulaznih i sobnih vrata

Lijeva vrata su vrata čija je baglama vidna na lijevoj strani. Desna vrata su vrata čija je baglama vidna na desnoj strani.

Drveni prozori i balkonska vrata

Lijevo krilo prozora i balkonskih vrata je krilo, čija je vidna baglama na lijevoj strani.

Smjer otvaranja

Desno krilo prozora i balkonskih vrata je krilo, čija je vidna baglama na desnoj strani.

Smjer otvaranja