Žaluzine

Aluminijumske žaluzine

Aluminijumske žaluzine ili grilje su na veoma velikom tehničkom nivou, odlikuju se stabilnosću i postojanošću te štede troškove održavanja. Pomične lamele se mogu okretati ručno u željeni položaj tako da imamo zaštitu od sunca sa dovoljno svjetlosti ili potpuno zamračenje prostorije.

Drvene žaluzine sa pokretnom lamelom

Kod žaluzine sa pokretnim lamelama okvir krila je poprečnog presjeka 70/ 30 mm. Presjek lamela je 16/70 mm .Ljepilo je vodootporno. Svi drveni dijelovi su zaštićeni impregnacijskim fungicidno insekticidnim sredstvima.

Drvene žaluzine sa fiksnom lamelom

Kod žaluzine sa fiksnim lamelama okvir krila je poprečnog presjeka 30/70 mm. Presjek lamela je 10/40 mm . Ljepilo je vodootporno. Svi drveni dijelovi su zaštićeni impregnacijskim fungicidno insekticidnim sredstvima.