Polustrukturalna fasada

Polustrukturalna fasada od aluminijuma

Sistem profila za klasične kontinuirane fasade sa prekinutim termo mostom i posebno dizajniranim ugaonim profilima. Širina horizontale i vertikale iznosi 55 mm. Zaptivanje je dvostruko.

Polustrukturalna fasada Drvo / Aluminijum

Polustrukturalna fasada izrađena je od horizontalnih i vertikalnih lamela čija je osnovica 50 mm a presjek lamele se izračunava u zavisnosti od horizontalnih i vertikalnih podela i rastojanjima u njima, kao i koeficijenata vjetrova prema kojim je fasada okrenuta.