Reference

Ime projekta: Željeznička stanica Beograd

Namjena: Istorijsko kulturni objekat

Vrsta proizvoda: Drveni prozor

Lokacija: Beograd

Godina: 2021.

Ime projekta: Zemaljski muzej

Namjena: Istorijsko kulturni objekat

Vrsta proizvoda: „FAGUS Antika 55“ prozor

Lokacija: Sarajevo

Godina: 2020.

Ime projekta: Banski dvor

Namjena: Istorijsko kulturni objekat

Vrsta proizvoda: Drveni prozori Masiva 68

Lokacija: Banja Luka

Godina: 2019.

Ime projekta: Haus 1,2,3

Namjena: Stambeni objekat

Vrsta proizvoda: Drvo aluminijum prozori Complanare 68 i klizne stijene

Lokacija: Beč

Godina: 2015./2016.

Ime projekta: SPO Beč

Namjena: Stambeno poslovni objekat

Vrsta proizvoda: Drvo aluminijum prozori Complanare 68

Lokacija: Beč

Godina: 2013./2014.

Ime projekta: Park Cafe

Namjena: restoran

Vrsta proizvoda: Drveni prozori Masiva 90

Lokacija: Berlin

Godina: 2018.

Ime projekta: SPO Berlin

Namjena: Stambeno poslovni objekat

Vrsta proizvoda: PVC prozori 88 MD

Lokacija: Berlin

Godina: 2018.

Ime projekta: Hajdučke Vode

Namjena: hotel

Vrsta proizvoda: Drveni prozori, klizne stijene, sobna vrata, polustrukturalna fasada

Lokacija: planina Borja, Teslić

Godina: 2017.

Ime projekta: Privatna vila

Namjena: vila

Vrsta proizvoda: Drveni prozori Masiva 68 i kapci

Lokacija: Labin

Godina: 2018.

Ime projekta: Privatna vila

Namjena: vila

Vrsta proizvoda: Drveni prozori Masiva 78

Lokacija: Poreč

Godina: 2018.

Ime projekta: Squashland

Namjena: sportsko-rekreativni centar

Vrsta proizvoda: Drveni prozori i klizne stijene Masiva 78

Lokacija: Ljubljana

Godina: 2018.

Ime projekta: Vila Slatina

Namjena: vila

Vrsta proizvoda: Drveni prozori Masiva 68

Lokacija: Laktaši

Godina: 2018.