Solomatic žaluzina

Solomatic žaluzina predstavlja savremeni oblik zaštite od sunca koji se montira sa spoljašnje strane stolarije. Prednosti ovakvog sistema su: jednostavno rukovanje koje može biti ručno i na električni pogon i izuzetna elegantnost proizvoda koja može da se uklopi u skoro sve eksterijere, a naročito u moderne gdje dominiraju staklo i aluminijum. Pogodan je naročito za pokrivanje velikih površina. Svi dijelovi su od kvalitetnih materijala koji su otporni na atmosferske uticaje tako da im je vijek trajanja dosta dug.