Kapci od drveta

Kapci se rade od drveta smrče ili jele, vlažnosti 12 + – 2%. Kvalitet drveta odgovara DIN 68 360 – prve klase za proizvodnju građevinske stolarije. Krilo kapka je sastavljeno od širinski sastavljenih lamela, presjeka 80/30 mm, a koje su na zadnjoj strani povezane poprečnom letvom dimenzija 30 /58 mm. Ljepilo je vodootporno. Svi drveni dijelovi su zaštićeni impregnacijskim fungicidno insekticidnim sredstvima. Okovi su mesingano pasivizirani Jadro 100 ili crno lakirani okovi Fentro.