Castle

klasični castle stil

Vrata koja prave očiglednu razliku. Izbor su onih koji žele dati dozu moći i elegancijeu enterijeru. Sa njima dom iz snova postaje vaša stvarnost.

Vrata Castle

Štokovi

Štokovi su izrađeni od lameliranih elemenata drveta. Po želji mogu biti prekriveni sa dvije MDF obloge i pre-svučeni odabranom vrstom prirodnog furnira.

Opšivne lajsne

Opšivne lajsne su izrađene od punog drveta ili MDF-a. Po želji mogu biti presvučene odabranom vrstom prirodnog furnira.

Okvir i ispuna krila

Okvir i ispuna krila su izrađeni od punog drveta. Po želji krilo može biti prekriveno sa dvije MDF obloge i presvučeno odabranom vrst-om prirodnog furnira.

Zaptivanje

Zaptivanje je jednostruko, koriste se zaptivači od EPDM materijala koji imaju dobru otpornost na temperaturne razlike i otporni su na akrilne premaze.

Okov

Okov je standardni – brava sa ključem, kvaka i tri pločaste spojnice. Po želji na vrata možemo ugraditi skrivene šarke i mag-netnu bravu.

Površinska zaštita

Proizvod je površinski obrađen završnim lakom, svi spojevi su posebno zaštićeni. Koriste se EKO lakovi na vodenoj bazi.