Tretman površina

Drveni prozori i vrata

Tretman površinaFagus haus drveni prozori zaštićeni su lakovima na vodenoj EKO bazi. U zavisnosti od linije kojoj pripadaju proizvodi su obrađeni biocidnom zaštitom, međuslojem i završnim lakom. Prilikom odabira boje drveta možete birati između polupokrivnih boja koje omogućavaju da struktura drveta ostane vidljiva i pokrivnih premaza koje pokrivaju drvo u potpunosti. Pokrivne boje možete odabrati prema RAL karti boja.

Drvo je prirodan materijal. Različita vrsta i struktura drveta može dovesti do varijacija boja.

Polupokrivne boje možete da odaberete iz naše ton karte boja.

Ton karta – polupokrivne boje za drvene prozore i vrata

Prozori od aluminijuma

Kod odabira boje aluminijuma nudimo Vam eloksirane i plastificirane površinske obrade.

Eloksaža je naziv za proces površinske zaštite aluminijuma od korozije. U tom procesu aluminijum prirodno stajanjem se presvlači jednim tankim slojem (oko 1 mikron) aluminijum oksida čime se štiti od dalje oksidacije. Međutim tanki sloj nije dovoljne debljine pa se aluminijumski profili podvrgavaju veštačkoj oksidaciji gde se debljina zaštitnog sloja povećava na 12 do 30 mikrona. Eloksirani aluminijum je veoma otporan na kiseline ali je neotporan na alkalije. Posebno se mora voditi računa da malter ili kreč ne ostanu nakon ugradnje na aluminijumskom profilu duže od nekoliko minuta jer ce doći do trajnog oštećenja sloja eloksaže. Tonovi eloksaže se kreću od prirodne boje aluminijuma preko bronzanih nijansi do crne.

Boje možete izabrati iz naše ton karte.

Ton karta eloksaže

Plastifikacija označava proces prevlačenja površine metala elektrostatičkim putem prahom za farbanje. Nakon toga se polimerni prah na temperaturi od 180 C topi, i stapa se sa metalom na koji je nanešen. Pored RAL karte boja nudimo Vam mogućnost odabira aluminijuma u imitaciji drveta.