Kapci

Kapci od drveta

Kapci se rade od drveta smrče ili jele, vlažnosti 12 + – 2%. Kvalitet drveta odgovara DIN 68 360 – prve klase za proizvodnju građevinske stolarije. Krilo kapka je sastavljeno od širinski sastavljenih lamela, presjeka 80/30 mm, a koje su na zadnjoj strani povezane poprečnom letvom dimenzija 30 /58 mm.