Sertifikati

Sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2008 Za sistem upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008 realizacija kvaliteta, stvaranje poslovne vrijednosti kao zadovoljstva svih stranaka strateški je cilj koji FAGUS sprovodi kroz: Optimizacije za proizvode i procese, na osnovu istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja, Efikasno upravljanje svim aktivnostima (tehničkim, komercijalnim, administrativnim, itd.) koje se odnose na proizvode i usluge. Konkretno, kako bi se osigurao put da proizvodi i usluge u neprekidnom toku zadovoljavaju sve zahtjeve kupca, očekivanja uposlenih, dobavljača, zajednice, itd., FAGUS sprovodi sistem upravljanja kvalitetom zasnovan na principu kontinuiranog poboljšanja, u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Usklađenost i efikasnost sistema kvaliteta FAGUS su sertificirani od strane TÜV CERT (TÜV Rheinland InterCert) nezavisnog sertificiranja na međunarodnom nivou.

Kompanija FAGUS vrši redovna testiranja svojih proizvoda kod akreditovanih laboratorija koja prate postojanje i održavanje sertifikata za proizvode. Sertifikaciona tela svjedoče o kompletnosti i profesionalizmu prema kriterijumima međunarodnih proceduralnih normi za sertifikaciju proizvoda.

CE ZNAK

Kompanija FAGUS završila je testiranje svojih proizvoda kod akreditovanih laboratorija i uspostavila implementaciju sistema fabričke proizvodne kontrole za svoje proizvode. Kroz sistem kvaliteta obavljamo provjere u skladu sa standardima ISO 9001 što osigurava konzistentnost i izvođenje proizvodnog procesa prema jasno propisanim zahtjevima. Rezultat toga je da su FAGUS prozori i vrata označeni znakom CE što pokazuje da su projektovani i proizvedeni u skladu sa odredbama i direktivama novog pristupa standarda Evropske unije.

 

TUV

CE znak

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drveni prozor, profil IV 68 Ekskluziv

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drvena balkonska vrata, profil IV 68 Ekskluziv

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drveni prozor, profil IV 78 Ekskluziv

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drvena balkonska vrata, profil IV 78 Ekskluziv

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drveni prozor, profil IV 90 Ekskluziv

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drvena balkonska vrata, profil IV 90 Ekskluziv

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drveni prozor Complanare, profil IV 68 Premium

Euroinspekt – drvokontrola d.o.o. – Drvena balkonska vrata Complanare, profil IV 68 Premium

Fagus HAUS