Kolektiv

Naš najveći resurs jesu ljudi, sa snagom grupe i međusobnom podjelom poslova na ambicioznom i dugotrajnom projektu. Majstori, zanatlije, stolari, inženjeri, arhitekti, tehnolozi drveta, administrativni radnici, vozači, informatičari, upućeni u posao, menadžeri i mnogi drugi operateri angažovani u zajedničkom sučeljavanju i kreiranju vrijednosti za naše kupce i zajednicu. Uz postupke svakog od njih koji se sa poštovanjem odnose prema ličnosti, prema kolegi, klijentima, profesionalcima, prema prodajnoj mreži, proizvodnom ljudstvu i prema porodicama koje su uključene u život firme.

Pobjedu odnosi onaj koji se dobro ponaša zato što se nijedan sistem ekonomskih podsticaja ne može poistovjetiti sa duhom i posvećenošću onoga koji živi svoj posao, garantujući sigurnost svima.