Solomatic žaluzina

Solomatic žaluzina Solomatic žaluzina predstavlja savremeni oblik zaštite od sunca koji se montira sa spoljašnje strane stolarije. Prednosti ovakvog sistema su: jednostavno rukovanje koje može biti ručno i na električni…

Čitajte daljeSolomatic žaluzina