Kako pravilno održavati drvene prozore i vrata?

You are currently viewing Kako pravilno održavati drvene prozore i vrata?

Da bi se obezbijedila glatka površina prozora, i funkcionisanje okova te dobro zaptivanje, potrebno je sve elemente prozora i balkonskih vrata, redovno čistiti, održavati i njegovati. Pored starenja, prozori i vrata mogu biti ugroženi dimom, industrijskim plinom, prašinom i sl. Ove vrste nečistoća u sprezi sa kišnicom ili rosom mogu oštetiti površine.

Prepručujemo redovno čišćenje vanjskih dijelova, kako bismo izbjegli mogućnost skupljanja nečistoća. Što se prije odstrane nečistoće, lakše je čišćenje.

Drvo je prirodni materijal, koji zahtijeva adekvatnu zaštitu. Rukujte sa vašim proizvodima pažljivo, kako bi izbjegli moguća oštećenja na završnom laku. Naši drveni elementi sa završnim premazom, bojeni su vodenim lakom.

Za ispravno čišćenje vaših prozora i vrata, preporučujemo vam da koristite sapunicu ili sredstvo za ručno pranje, koju na kraju treba obrisati čistom vodom. Za to koristite meku krpu ili spužvu. Ne preporučujemo da koristite sredstva za čišćenje koja u svom sastavu imaju agresivne sastojke (alkohol i dr.).

Kako pravilno održavati drvene prozore i vrata?

Pravila kojih biste se trebali pridržavati, kako bi omogućili duži vijek trajanja i održali kvalitet prozora i vrata

Prvenstveno je bitno zaštititi, prekriti prozore i vrata u periodu trajanja građevinskih radova, pogotovo dok traje nanošenje maltera. Nečistoće je bitno ukoniti odmah. A za čišćenje koristite blaža sredstva, bez agresivnih sastojaka.

U drugoj godini nakon ugradnje, preporučujemo provjeru zaptivanja između drveta i stakla. Takođe se provjerava premaz na južnoj i jugoistočnoj strani i po potrebi naknadno tretira.

U trećoj godini nakon ugradnje, po potrebi se sprovodi čišćenje vanjske površine, lagano brušenje i premazivanje lakom.

Dalje obrade površine bi trebalo obavljati i u narednim godinama prema pomenutim intervalima.

Međutim, ako je drvo izloženo jakom UV zračenju ili ekstremnom nevremenu, shodno tome površina drveta mora ranije da se kotroliše i po potrebi tretira.