Održavanje drvenih prozora i vrata

You are currently viewing Održavanje drvenih prozora i vrata

Pročitajte naše korisne savjete koje možete primjeniti u održavanju drvenih prozora i vrata.

POVRŠINSKA OBRADA

POVRŠINSKA OBRADA

  • Prema tehničkim podacima za površinski obrađene elemente se koriste lakovi na vodenoj bazi.
  • Prozori i prozorska vrata su visokovrijedni građevinski elementi. Oni se posebno zaštićuju i prekrivaju dok traju građevinski radovi, pogotovo dok traje nabacivanje. Nečistoće se odstranjuju odmah. Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
  • U drugoj godini nakon ugradnje se provjerava trajno elastični spoj između drveta i stakla na brtvljenje i po potrebi popravlja. Premaz na južnoj i jugoistočnoj strani se provjerava i po potrebi naknadno tretira.
  • U trećoj godini nakon ugradnje po potrebi se sprovodi čišćenje vanjske površine, lagano ošmirglati i jednom premazati materijalom korištenim prilikom površinske obrade.
  • Ako je drvo izloženo jakom UV zračenju ili ekstremnom nevremenu, shodno tome površina drveta mora ranije da se kontroliše i po potrebi tretira kao što je gore opisano.
  • U petoj godini nakon ugradnje je potrebno ponoviti površinsku obradu po opisu iz tačke 4 po potrebi takođe i sa unutrašnje strane.
  • Dalje obrade površine bi trebalo obavljati i u narednim godinama prema pomenutim intervalima.
  • Molimo obratiti pažnju na naše preporučene intervale renoviranja.
Održavanje drvene stolarije

ZAPTIVANJE

U okviru pregleda površinske obrade je potrebno provjeriti i zaptivanje(silikon) i po potrebi popraviti. Ova tačka važi za sve veze stakla punjene silikonom.

DIJELOVI OKOVA

Svi okovi su podmazani. Nečistoće nastale prilikom ugradnje otklanja firma koja vrši ugradnju. U ovom slučaju se funkcioni dijelovi tretiraju finim mašinskim uljem. U daljem vremenskom toku ovi funkcioni dijelovi se lagano podmazuju svake dvije godine.

DIHTUNZI

Prilikom malterisanja prekriti,ne brusiti u blizini stakla. Naknadno utvrđene ogrebotine, oštećenja od iskri ili primjene sile nisu osnova za reklamaciju. Za čišćenje se ne smiju koristiti sredstva sa agresivnim sastojcima niti praškovi za ribanje. Isto važi i za drvene površine.