Pravilno provjetravanje unutrašnjeg prostora

You are currently viewing Pravilno provjetravanje unutrašnjeg prostora

Svima nam je poznato da kvalitet vazduha koji udišemo značajno utiče na zdravlje i kvalitet našeg života. Ukoliko želite održavati optimalnu klimu veoma je bitno da pravilno provjetravate vaš prostor.

Više puta na dan pustite novu količinu vazduha, na taj način ćete spriječiti kondenzaciju prekomjerne vlage u prostoru i sačuvati vaše zdravlje.

Postoji više metoda prirodnog provjetravanja, a detaljnije o svakoj metodi donosimo vam u nastavku teksta.

Provjetravanje kroz djelimično otvoren prozor

Najčešća metoda prirodnog provjetravanja je kroz djelimično otvoren prozor. Krilo prozora se po pravilu otvara po vertikali (na kip). Kod ovako otvorenog prozora potrebno je 30 do 60 minuta da bi se vazduh u prostoriji djelimično izmijenio. Nedostatak ovog načina provjetravanja je što se zidovi prostorije takođe hlade, što može dovesti do kondenzacije vlage na hladnim zidovima. Takođe se na ovaj način gubi dosta energije za grijanje zimi.

Pravilno provjetravanje unutrašnjeg prostora

Provjetravanje kroz potpuno otvoren prozor

Ovom metodom provjetravanja potpuno otvaramo prozore u prostorijama. Predstavlja ispravniji i puno efikasniji način provjetravanja gdje dolazi do potpune izmjene vazduha u roku od 5 do 10 minuta. Brzina izmjene vazduha zavisi od broja otvora, njihovog položaja i otvorenosti.

Pravilno provjetravanje unutrašnjeg prostora

Poprečno provjetravanje

Najefektivniji vid provjetravanja, gdje se izmjena vazduha odvija najbrže. Za 1-5 minuta vazduh u prostoriji se u potpunosti izmijeni. Potrebno je širom otvoriti sve prozore i vrata. Ovim načinom provjetravanja u vrlo kratkom vremenskom periodu toplota, vlaga i „iskorišteni“ vazduh će biti zamijenjeni hladnim, suhim i svježim vanjskim vazduhom.

Pravilno provjetravanje unutrašnjeg prostora

Provjetravanje kroz zatvoren prozor – prozori sa ugrađenom ventilacijom

okna klimat kontrol 5Automatski sistemi ventilacije i kod zatvorenih prozora omogućavaju stalnu izmjenu vazduha u kući. Kod ovog načina provjetravanja za izmjenu vazduha primijenjeni su neki od osnovnih zakona fizike, gdje do strujanja vazduha dolazi usljed razlike u temperaturi spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha. Pritom se ne troši dodatna energija.

Automatski sistemi provjetravanja pružaju idealnu klimu u prostorijama uz optimalnu količinu vlage u vazduhu, čime čuvamo naše zidove od prekomjerne vlage i isušivanja. Primjenom ovih sistema kontroliše se i nivo buke u kući, odnosno održava se određena zvučna izolacija prozora.

Postoji više tipova ugradnje ventilacije, kao što su ugradnja direktno na staklo, u prozor ili prečku prozora. Pojedini sistemi ventilacije imaju mogućnost podešavanja dovoda vazduha, čime se u potpunosti kontroliše izmjena vazduha u prostoriji.

Prednosti automatske ventilacije:

  • Poboljšanje kvaliteta vazduha
  • Nema kondenzacije na staklima
  • Možete da kontrolišete izmjenu vazduha u prostoriji
  • Provjetravanje se vrši bez stvaranja promaje
  • Provjetravanje ne zavisi od vremenskih uslova
  • Ne postoje troškovi održavanja
  • Smanjuju rizik od obijanja, jer su prozori zatvoreni