Snaga, ljepota i sloboda dizajna – Prozori i vrata od aluminijuma

You are currently viewing Snaga, ljepota i sloboda dizajna – Prozori i vrata od aluminijuma

Preteča prozora od aluminijuma su čelični prozori koji su imali tanak metalni okvir koji je omogućavao veću prozorsku površinu i elegantniji izgled. Vremenom se tehnologija izrade prozora razvila i čelik je zamijenjen aluminijumom koji ima ogromnu prednost zahvaljujući svojoj lakoći. Aluminijum je omogućio novi izgled, veliku čvrstoću i postojanost. Jednako se koristi kako na privatnim tako i na javnim objektima.

Prozori i vrata od aluminijuma mogu biti većih dimenzija a da ne dodje do krivljenja samih okvira, zahvaljujući visokoj čvrstoći i izdržljivosti materijala. Zbog toga je i upotreba ovakvih okvira česta u arhitekturi gdje se traži, što zbog vizuelnih, estetskih, a što zbog funkcionalnih karakteristika, premošćavanje velikih raspona, odnosno ugradnja prozora velikih dimenzija.

Snaga, ljepota i sloboda dizajna – Prozori i vrata od aluminijuma.

Visoko kvalitetni aluminijumski profili se razlikuju prema debljini okvira, kvalitetu i stabilnosti, kao i u toplotnim i zvučnim karakteristikama. Glavna karakteristika je debljina profila koji nosi dvostruko ili trostruko staklo, od kojeg direktno zavise toplotna i zvučna izolacija.

Uvođenjem poliamida u tehnologiju proizvodnje aluminijuma značajno su se povećale toplotne karakteristike ovog materijala.

Na osnovu prethodno navedenih karakteristika razlikujemo dvije vrste profila od aluminijuma:

  • Aluminijumski profil sa termoprekidom,
  • Aluminijumski profil bez termo prekida.

Aluminijumski profil sa termoprekidom ima poliamidnu traku u strukturi. Sastoji se iz spoljašnje i unutrašnje komore koje su odvojene poliamidnom trakom zahvaljujući kojoj nastaje termalni prekid i toplota se ne može provoditi, te se ovakvim postupkom spriječava provođenje toplote i stvaranje kondenzacije koja nastaje usljed miješanja toplog i hladnog vazduha.

Aluminijumski profili bez termo prekida nemaju poliamidnu traku u strukturi. Ovi profili su lošiji izolatori, ali su zato pogodni za unutrašnje pregrade, lokale ili mesta sa ujednačenom temperaturom, mjesta koja se griju.

Snaga, ljepota i sloboda dizajna – Prozori i vrata od aluminijuma.

Prilikom odabira boje aluminijuma postoje eloksirane i plastificirane aluminijumske površine. Eloksaža je naziv za proces površinske zaštite aluminijuma od korozije. U tom procesu aluminijum prirodno stajanjem se presvlači jednim tankim slojem (oko 1 mikron) aluminijum oksida čime se štiti od dalje oksidacije. Međutim tanki sloj nije dovoljne debljine pa se aluminijumski profili podvrgavaju veštačkoj oksidaciji gdje se debljina zaštitnog sloja povećava na 12 do 30 mikrona. Eloksirani aluminijum je veoma otporan na kiseline ali je neotporan na alkalije. Posebno se mora voditi računa da malter ili kreč ne ostanu nakon ugradnje na aluminijumskom profilu duže od nekoliko minuta jer ce doći do trajnog oštećenja sloja eloksaže. Tonovi eloksaže se kreću od prirodne boje aluminijuma preko bronzanih nijansi do crne. Boje možete izabrati iz naše ton karte. 

Plastifikacija označava proces prevlačenja površine metala elektrostatičkim putem prahom za farbanje. Nakon toga se polimerni prah na temperaturi od 180° C topi, i stapa se sa metalom na koji je nanešen. Pored RAL karte boja nudimo Vam mogućnost odabira aluminijuma u imitaciji drveta.