Tajna za mirniji dom

You are currently viewing Tajna za mirniji dom

Svakog dana smo okruženi zvukovima koji nas ometaju. Ljudsko uho je jedan od naših najosjetljivijih osjetnih organa. Može čuti raspon tonova od 16 do 16.000 Hz. Čak i kada spavamo ljudski sluh je i dalje aktivan i osjetljiv. Gomile ljudi, saobraćajna buka, stresne radne situacije – svijet oko nas postaje sve glasniji.

Dakle, veoma mali broj ljudi ima sreću da živi u prostoru bez buke. Šta god da remeti vaš mir i relaksaciju, uz Fagus izolacione prozore moći ćete da uživate u tišini. Fagus prozori osiguravaju maksimalnu zaštitu od buke, jer ispunjavaju sve zahtjeve za zvučne izolacione klase od 1 do 5 (25 – 45 dB), nudeći odgovarajuću zaštitu u svakoj situaciji.

U nastavku teksta, pomoći ćemo Vam da odaberete pravu zvučnu izolaciju. Detaljno smo vam obrazložili koji faktori direktno utiču na zvučnu izolaciju prozora, i načine kako da je poboljšate.

Principi zvučne izolacije stakla

1. Princip mase – težina stakla

„Svakom zvučnom poremećaju biće teže da izazove podrhtavanje bilo koje prepreke utoliko ukoliko je ona inertnija (teža) odnosno ukoliko ima veću masu“. Drugim rečima, teže staklo, odnosno staklo veće debljine biće ujedno i teže natjerati da vibrira.

2. Vazdušni džep – princip odvajanja

Stvaranjem vazdušnog džepa izmedju dva sloja stakla uz što manju fizičku vezu ta dva sloja postiže se poboljšanje zvučne izolacije. Ukoliko povećamo debljinu vazdušnog džepa povećaće se i putanja koju zvuk treba da pređe, što direktno utiče na smanjenje intenziteta zvuka. Dakle, što je rastojanje između stakala veće, to je zvučna izolacija bolja. Za ovaj princip postoje naravno tehničke granice zbog maksimalne debljine sklopa stakala koje može biti ugrađeno, pa ga je dobro kombinovati sa ostalim principima zvučne izolacije.

3. Princip rezonancije

Zvučni val koji se širi kroz pregradu ima određenu frekvenciju oscilovanja koja se ponekad može poklopiti s frekvencijom cijelog sistema pregrade, što nazivamo rezonancijom. Povećanjem amplituda oscilacije tokom vremena povećava se jačina prenesenog zvuka.

Kako bismo spriječili ovu pojavu treba obratiti pažnju na strukturu i elastičnost stakla.

a) Struktura stakla

Debljine vanjskog i unutrašnjeg stakla moraju biti različite. Što više se međusobno razlikuju debljine, po pravilu je tim viša vrijednost zvučne izolacije(Rw).

b) Elastičnost stakla

Ugradnjom elastičnih materijala koji prigušuju amplitudu oscilovanja poboljšavamo zvučnu izolaciju. To postižemo odabirom lamistal stakla sa PVB folijom, koja se odlikuje visokim stepenom elastičnosti.Klase zvučne izolacije

Vrijednost zvučne izolacije jednog prozora ne određuju materijali okvira prozora, već u prvoj liniji struktura i elestičnost stakla, ukupna debljina stakla, te razmak između staklenih ploča.

Prozori i balkonska vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije:

  • I klasa Rw = 25 do 29 dB
  • II klasa Rw = 30 do 34 dB
  • III klasa Rw = 35 do 39 dB
  • IV klasa Rw = 40 do 44 dB
  • Specijalna klasa Rw ≥ 45 dB

Usvajajući navedene principe dobijamo kao primjer sljedeće strukture stakla za poboljšanje zvučne izolacije prozora:

Klase zvučne izolacije