Tehnologija budućnosti i u vašem domu

You are currently viewing Tehnologija budućnosti i u vašem domu

Možda ste do sada vidjeli samo na filmu, ali brava na otisak prsta je postala dostupna i za vaš dom. Izgubljeni ili zaboravljeni ključevi sada su stvar prošlosti, više nećete brinuti da li djeca imaju ključeve ili zvati vatrogasce, kako bi ušli u vlastitu kuću.

Šta je biometrijski čitač otiska prsta?

Biometrijska identifikacija predstavlja individualno tretiranje ljudskih tjelesnih obilježja ili karakteristika ponašanja. U biometrijske podatke ubrajamo boju glasa, način hoda, karakteristike lica, uzorak šarenice, otisak dlanova i prstiju, na osnovu čega provjeravamo identitet pojedinca. Istraživanja su pokazala da je najpouzdaniji način provjeravanje na osnovu otisaka prstiju. Čitač otisaka prstiju je uređaj za otključavanje vrata pomoću otiska prsta i nepogrešiv je sastavni dio ulaznih vrata vrhunskog kvaliteta. Sadrži najnoviju tehnologiju te vrste i rezultat je višegodišnjeg iskustva s područja biometrije.

Biometrijski čitač otiska prsta.

Kako funkcioniše?

Upotreba je vrlo jednostavna. Ugrađeni su senzori na povlačenje, preko kojih povlačimo prst. Nakon što je prst prepoznat, za 1 do 2 sekunde vrata se otvaraju. Prva 3 otiska prsta koja se učitavaju u uređaj su generalni otisci prsta. Generalni otisci prsta služe za administraciju sistema. Preko generalnih otisaka prstiju unosimo ostale korisnike.

Sigurnost na prvom mjestu!

Na svijetu postoji 6 milijardi ljudi, isto toliko imamo i otisaka prstiju. Ovaj sistem ne pohranjuje sliku otiska prsta, već automatski skenirani otisak pretvara u matematički kod. Iz tog razloga nemoguće ga je zloupotrijebiti. Zahvaljujući biometrijskoj ili numeričkoj kontroli pristupa spriječava se zaključavanje vrata i nemogućnost ulaska.

Šta ako nemate povjerenja u otisak prsta?

Ako ste jedan od onih ljudi koji nemaju povjerenja u otisak prsta uvijek možete koristiti otvaranje pomoću daljinskog upravljača ili numeričke tastature, unošenjem odgovarajućeg koda.

Fagus ulazna vrata sa biometrijskim čitačem otiska prsta

Omogućavaju udoban pristup zahvaljujući biometrijskom prepoznavanju otiska prsta odnosno tastature sa PIN kodom. Ovaj sistem je moguće ugraditi na sve modele naših ulaznih vrata. Preporučujemo ih za ugradnju u stambene objekte, bolnice i advokatske kancelarije.

Biometrijski čitač otiska prsta.