Zamjena starih prozora

You are currently viewing Zamjena starih prozora

Načini ugradnje stolarije:

 • Standardna ugradnja (pomoću turbo vijaka i pur pjene)
 • Ugradnja sa slijepim štokom
 • RAL ugradnja

Ugradnja sa slijepim štokom

Prednosti:

 • Prozore ugrađujemo na objekat kada su već okončani svi građevinski radovi. Na taj način se izbjegavaju mehanička oštećenja prozora.
 • Objekat se prije ugradnje prozora dobro osuši, tako da pri ugradnji prozora ne dolazi do šteta, koje mogu biti posljedice prevelike vlage.
 • Slijepi štok omogućava dodatnu izolaciju prozorskih špaleta sa vanjske strane. Na taj način se omogućava dodatna ušteda kod potrošnje energije a posljedično se smanjuje štetan uticaj na okoliš.
 • Rok izrade slijepih štokova je kratak i omogućava neometano izvođenje zidarskih radova.

RAL ugradnja

RAL ugradnja je najsavremeniji sistem ugradnje stolarije u zidarske otvore prema izvedbenim primjerima iz «Uputa za montažu» RAL-udruge za kvalitetu, odnosno prema priznatim pravilima tehnike.

Prema testiranjima ugrađene stolarije sa RAL paropropusnom i vodonepropusnim trakama dokazano je da:

 • element na spoju sa zidom ne propušta eventualnu vodu
 • element na spoju sa zidom spriječava prodor vjetra
 • propušta kondenzaciju kod pur-pjene na unutrašnju i vanjsku stranu (međuprostor je suh)
 • spriječava nastajanje gljivica, plijesni, truleži

Dvije su opcije kako izvesti RAL ugradnju stolarije:

 • Prva opcija je da se na štok prije same montaže zalijepe vanjske i unutrašnje RAL trake kako bi se nakon montaže u zidarskom otvoru trake zaljepile na špalete. U tom slučaju trake čuvaju pur-pjenu od propadanja.
 • Druga opcija je da se na štok prije montaže zaljepi eksandirajuća traka (po cijeloj širini štoka), koja će nakon cca 30min od montaže ekspandirati i popuniti međuprostor između zida i stolarije. Ta traka zamjenjuje pur pjenu i RAL trake, te se najčešće koristi kod rekonstrukcije objekta (gdje špalete nisu obrađene nakon demontaže stare stolarije).

Sistem funkcionisanja Ral ugradnje je da:

 • Vanjska traka zaljepljena na štok i špaletu stvara otpornost na udare vjetra i prolaz kiše na spojevima (do 600Pa).
 • Srednji dio u kojem se nalazi pur-pjena ima funkciju toplotne izolacije, a i zvučne ukoliko se koriste posebne vrste pur-pjena.
 • Unutrašnja traka ima funkciju da je paropropusna kako bi se eventualna vlaga koja se dogodi u srednjem sloju propustila na unutrašnji dio (u prostoriju).